UMCG Oral cancer speech corpus

Speech samples of our paper are available here.

This is the list of the stimuli for NKI-UMCG-RUG oral cancer speech corpus.

Custom

1 Hij heeft tamme shock gezegd.

2 Hij heeft tamme sock gezegd.

3 Hij heeft tamme biet gezegd.

4 Hij heeft tamme boet gezegd.

5 Hij heeft tamme baat gezegd.

Papa en Marloes

1 Papa en Marloes staan op het station.

2 Ze wachten op de trein.

3 Eerst hebben ze een kaartje gekocht.

4 Er stond een hele lange rij, dus dat duurde wel even.

5 Nu wachten ze tot de trein eraan komt.

6 Het is al vijf over drie, dus het duurt nog vier minuten.

7 Er staan nog veel meer mensen te wachten.

8 Marloes kijkt naar links, in de verte ziet ze de trein al aankomen.

Man uit Finland

9 Er was eens een man uit Finland.

10 Hij had veel geld gespaard.

11 Dat was voor de auto van zijn dromen.

12 Hij nam de trein om de auto te gaan kopen.

13 Maar de man was bang voor dieven.

14 Hij bewaarde het geld in zijn onderbroek.

15 Hij droomde al van de eerste rit in de nieuwe wagen.

16 Plots moest hij naar het toilet.

17 De man dacht niet meer aan het geld.

18 Het zakje met geld viel recht in de pot.

19 En de man spoelde door.

20 Daar ging zijn fraaie plan!

21 Gelukkig was de politie in de buurt.

22 Die vond het zakje terug op het spoor.

Noordenwind en de zon

23 De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was van hen beiden.

24 Juist op dat moment kwam er een reiziger aan, die gehuld was in een warme mantel.

25 Ze waren het erover eens dat degene die er als eerste in slaagde de reiziger zijn mantel uit te doen, als sterker moest worden beschouwd dan de ander.

26 De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen.

27 Maar hoe harder hij blies, des te dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen.

28 Ten lange leste gaf de noordenwind het op.

29 Daarna begon de zon krachtig te stralen, en hierop trok de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit.

30 De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hen beiden de sterkste was.

Els gaat naar markt

31 Het is zaterdag.

32 Els heeft vrij.

33 Ze loopt door de stad.

34 Het is prachtig weer, de lucht is blauw.

35 Op straat ziet ze Bart op de fiets.

36 Hij wacht voor het rode licht.

37 Als Bart haar ziet, zwaait hij.

38 Els loopt weer verder.

39 Bij de bakker koopt ze brood, bij de slager koopt ze vlees.

40 Als het vijf uur is gaat ze terug, zodat ze op tijd weer thuis is.

Meneer van Dam

41 Vanmorgen ging meneer van Dam naar de groenteman.

42 Namelijk om een mand mandarijnen te kopen.

43 Aan zijn arm nam hij een mand mee om de mandarijnen in te doen.

44 Na een minuut of tien stond meneer van Dam in de winkel.

45 En hij nam een mand mandarijnen mee en ook maar meteen negen bananen en een mooie ananas.

46 Met zijn mand aan zijn arm ging hij toen snel naar huis.

Jorinde en Joringel

47 Er was eens een oud kasteel midden in een diep en donker bos.

48 Daarin woonde een oude heks helemaal alleen.

49 Overdag veranderde ze zich in een kat of een uil, maar ‘s avonds werd ze weer een mens.

50 Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken.

51 Die dieren slachtte, kookte en braadde ze dan.

52 Wanneer iemand binnen honderd meter van het kasteel kwam, moest hij stilstaan en kon zich niet meer verroeren.

53 Dit duurde totdat de heks hem met een spreuk verloste.

54 Wanneer er echter een onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam, veranderde de heks haar in een vogel en sloot haar op in een kooitje.

55 Dat kooitje bracht ze dan naar een zaal van haar kasteel.

56 Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel.

57 Nu was er eens een meisje dat Jorinde heette.

58 Ze was mooier dan alle andere meisjes en was verloofd met de knappe Joringel.

59 Ze zouden over een paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met elkaar.

60 Om eens rustig samen te kunnen praten, gingen ze in het bos wandelen.

61 ‘Pas op’, zei Joringel, ‘dat je niet te dicht bij het kasteel komt’.

62 Het heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in het donkere groen van het bos.

63 De tortelduif zong klagelijk in de oude beuk.

64 Jorinde huilde een beetje.

65 Ze ging in de zon zitten en klaagde.

66 Joringel klaagde ook.

67 Ze waren verdrietig, alsof ze moesten sterven.

68 Ze keken om zich heen en waren verdwaald.

69 Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen.

70 De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder.

71 Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van het kasteel.

72 Hij schrok en werd doodsbang.

73 Jorinde zong:

74 Mijn vogeltje met het rode ringetje

75 Zingt lijden, lijden, lijden:

76 Het zingt voor het duifje, zingt voor zijn dood,

77 Zingt lijden, lij, twiet, twiet, twiet.

78 Joringel keek naar Jorinde.

79 Jorinde was in een nachtegaal veranderd die twiet, twiet zong.

80 Een uil met gloeiende ogen vloog drie keer om hen heen en schreeuwde drie keer oehoe, oehoe, oehoe.

81 Joringel kon zich niet meer bewegen.

82 Hij stond erbij als van steen, kon niet huilen, niet praten, geen hand of voet bewegen.

83 Nu was de zon ondergegaan.

84 De uil vloog in een struik en direct kwam er een kromme, oude vrouw tevoorschijn.

85 Ze was geel en mager.

86 Ze had grote rode ogen en een kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam.

87 Ze mompelde wat, ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg.

88 Joringel kon niets zeggen, niet van z’n plaats komen.

89 De nachtegaal was weg.

90 Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met een doffe stem:

91 ‘Gegroet Zachiël’

92 Maak los, op het juiste moment, wanneer het maantje in het kooitje schijnt.

93 Toen was Joringel verlost.

94 Hij viel voor de oude vrouw op de knieën en smeekte haar om hem Jorinde terug te geven.

95 Maar ze zei dat hij Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg.

96 Hij riep, hij huilde, hij jammerde, maar het was allemaal voor niets.

97 ‘Oh, wat moet er van mij worden?’ Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in een vreemd dorp.

98 Daar hoedde hij lange tijd de schapen.

99 Vaak liep hij rond het kasteel, maar hij kwam nooit te dichtbij.

100 Een keer droomde hij ‘s nachts dat hij een bloedrode bloem vond met in het midden een prachtige grote parel.

101 Hij plukte de bloem en ging ermee naar het kasteel.

102 Alles wat hij met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd.

103 Ook droomde hij dat hij daardoor zijn Jorinde teruggekregen had.

104 ‘s Morgens, nadat hij wakker werd, begon hij door berg en dal naar zo’n bloem te zoeken.

105 Hij zocht tot aan de negende dag.

106 Toen vond hij de bloem in de vroege ochtend.

107 In het midden lag een grote dauwdruppel, zo groot als de mooiste parel.

108 Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar het kasteel.

109 Toen hij dichtbij het kasteel gekomen was, verstijfde hij niet, maar hij liep door tot aan de deur.

110 Joringel werd heel blij, raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open.

111 Joringel ging naar binnen, liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen.

112 Toen hoorde hij ze fluiten.

113 Hij liep in de richting van het gefluit en vond de zaal.

114 Daar was de heks bezig de vogels in hun zevenduizend kooien te voeren.

115 Toen ze Joringel zag werd ze kwaad, heel erg kwaad.

116 Ze schold, tierde en spuwde gif en gal naar hem.

117 Maar ze kon niet bij hem in de buurt komen.

118 Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels.

119 Er waren vele honderden nachtegalen, hoe moest hij nou Jorinde terugvinden?

120 Toen hij zo rondkeek, merkte hij, dat de oude vrouw stiekem een vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep.

121 Snel sprong hij erheen en raakte het kooitje en de oude vrouw aan met de bloem.

122 Nu kon de heks niet meer toveren, en Jorinde stond weer voor hem.

123 Ze vloog hem om de hals en was zo mooi als vroeger.

124 Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met zijn Jorinde naar huis.

125 En ze leefden nog lang en gelukkig met elkaar.

Wablieft

126 Het concert mocht doorgaan, maar zonder licht of decor!

127 Lachgas is gevaarlijk

128 Voor beide surfers stuurden de hulpdiensten ziekenwagens en reddingsboten uit.

129 Een e-boek is altijd goedkoper dan hetzelfde boek op papier.

130 Op dinsdag 10 oktober voetbalt België in Brussel tegen Cyprus.

131 Sindsdien vond de tocht al 15 keer plaats.

132 Op zondag 8 september is het feest.

133 Kenners noemen Messi de beste voetballer ter wereld.

134 Samba is de meest bekende muzieksoort uit Brazilië.

135 Die vond plaats op woensdag 30 oktober.

136 Ik ben Hank, steward voor de passagiers in de tweede klasse.

137 De pikante hamburger uit Bristol kost 30 euro.

138 PepsiCo is het bedrijf achter frisdrank Pepsi.

139 Bangkok is de hoofdstad van Thailand in Azië.

140 De Nederlandse burgers kiezen op 12 september een nieuwe regering.

141 Door haar bekendheid kreeg Moeder Teresa miljoenen euro’s van schenkers.

142 Alle Cyprioten zouden een hoge taks betalen op hun spaargeld.

143 Facebook onthoudt welke websites de gebruikers nog bezoeken.

144 De cursisten spraken op vrijdag 7 september met de politici.

145 Hij bezat de Europese titel sinds de zomer van 2014.

146 Dat is de belangrijkste rechtbank van het land.

147 Sterke lopers onder de veldrijders zagen hun kans.

148 De officiële resultaten zijn waarschijnlijk morgen, donderdag, bekend.

149 Arbeiders sloopten stukken van de tempel met bulldozers.

150 De Warmathon hoopt duizenden mensen op straat te krijgen.

151 De ziekenfondsen betalen sinds 2016 het remgeld terug voor kinderen.

152 De meeste pastoors zijn niet tevreden over aartsbisschop Léonard.

153 Vele tienduizenden mensen bekijken hun filmpjes op de website YouTube.

154 Met Pasen was minder dan één op vijf hotelkamers bezet.

155 De chefs bij Noma koken met producten uit de streek.

156 Dat vindt plaats op 25 september in Kopenhagen in Denemarken.

157 De pakjes brengt hij pas op 6 december.

158 Er zijn wedstrijden voor de best verklede bezoekers.

159 Op 6 december komt Sinterklaas langs.

160 Behalve in Brazilië, daar spreken mensen Portugees.

161 Voor de quizploeg probeert hij alles te onthouden.

162 De capsule in Boston zat er sinds 1914.

163 Eén straat heeft bijzondere parkeermeters.

164 Je hebt ook de sociale netwerken op internet, zoals Facebook.

165 Uiteindelijk bleken de toeschouwers toch in ‘veilige’ zones te staan.

166 Twee bedrijven uit Italië maken samen pasta.

167 Enkel president Obama kan de pijplijn nog tegenhouden.

168 In Groot-Brittannië vond het wereldkampioenschap darts plaats.

169 Na het wereldkampioenschap in Brazilië wilden ze snel naar huis.

170 Dit betekent net hetzelfde als keuze 2.

171 Die bleek 18 keer sterker dan eerst gedacht.

172 Haar tegenstanders blijven steken op 24 zetels.

173 Toen vond in Brazilië het wereldkampioenschap voetbal plaats.

174 De bibliotheek heeft 20 jaar lang cd’s gekocht.

175 Moeder Teresa wordt op 4 september heilig verklaard.

176 Australië lijdt onder de zwaarste bosbranden sinds jaren.

177 Hij was 35 jaar sportjournalist op de radio.

178 In België is dat verboden op tijdelijke plaatsen.

179 Je kan dat tijdelijk gratis beluisteren op iTunes.

180 Dat zei de Amerikaanse president Obama op tv.

181 Tijdens het bezoek was er protest tegen Obama.

182 Dat jaar kwamen de eerste 600 bezoekers naar het park.

183 Elektronische maaltijdcheques kosten veel minder dan papieren cheques.

184 In 2013 stopt hij ook als president van China.

185 Dat was de zesde rally voor het Belgisch kampioenschap.

186 Op dit moment zijn er 800 strips beschikbaar.

187 Zondag kwamen de Europese ministers van Financiën samen in Luxemburg.

188 Belgische organisaties gebruikten 6 miljoen voor noodhulp.

189 Tanken langs de snelweg blijft heel duur.

190 Het decor drijft op het Bodenmeer.

191 Dat is dé auto in Oost-Duitsland.

192 De Turkse president Erdogan sprak het land toe.

193 De onderzoekers zetten nu aardbeiplantjes op duizend vensterbanken.

194 De spelers hadden achteraf kritiek op trainer Weiler.

195 Ook België heeft redders en dokters ter plaatse.

196 De eerste voorstelling vindt plaats op zondag 20 september.

197 De Britse zangeres Adele is met succes geopereerd.

198 De rechtbank bestaat sinds 2002.

199 Zodra de index 2 procent stijgt, helpt de overheid.

200 Bijvoorbeeld de presidenten van Rusland, China en Syrië.

201 Het gaat bijvoorbeeld om kwetsende opmerkingen op Facebook.

Funding

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 766287. The Department of Head and Neck Oncology and surgery of the Netherlands Cancer Institute receives a research grant from Atos Medical (Horby, Sweden), which contributes to the existing infrastructure for quality of life research.